Niçin Rüzgâr Enerjisi?

Dünyamızdaki primer enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmekte olması ve bunların kullanımının çevreye yaptığı olumsuz etkiler büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi her gün daha da artmaktadır. Özellikle, bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında bulunan rüzgâr enerjisi, dünyada kullanımı en hızlı artan primer enerji kaynağı haline gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri:

  • Rüzgâr enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olması ve hiç tükenmemesi;
  • Temiz ve güvenli bir enerji kaynağı olması nedeniyle emisyon veya atıklarla çevreyi ve atmosferi kirletmemesi, iklim değişikliklerine neden olmaması, radyoaktif tehlikeler yaratmaması;
  • Rüzgâr enerjisi santrallerinin çok kısa bir zaman içinde kurulabilmesi;
  • Diğer enerji santrallerine göre, rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulumu, kullanımı ve gerektiğinde sökülüp imha edilmelerinin çok daha kolay ve daha az masraflı olması;
  • Enerji üretim maliyetinin daha düşük olması;
  • Rüzgâr türbinlerinin tek olarak veya gruplar halinde (rüzgâr çiftlikleri) kullanılabilme ve kurulum yerinin uygun olması halinde ek türbinler kurarak kapasite artırma olanağı;
  • Bölgesel kalkınmaya katkıları.

Dünyada ve Ülkemizde Rüzgâr Enerjisinin Durumu

Türkiye’de petrol ve doğalgaz kaynakları kısıtlıdır. Mevcut enerji ihtiyacının %35’ini fosil kökenli yakıtlardan sağlayan ve 2006 yılı rakamlarına göre kullandığı enerjinin %72’sini ithal eden Türkiye’nin alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Ülkenin gelişmesi aynı hızla devam edecek olursa, 2020 yılında yaklaşık 42.000 MW ilave enerjiye gerek duyulacaktır. Türkiye’de halen kurulu rüzgâr enerjisi santrallerinin kapasitesi halen çok düşük bir düzeydedir.

Dünyada, alternatif primer enerji kaynakları arasında çok hızlı bir gelişme gösteren rüzgâr enerjisi üretimi, Dünya Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) raporuna göre, son 15 yılda %25 artışla 93.864 MW olmuştur. Yine aynı rapora göre Almaya 22.247 MW, ABD 16.818 MW ve İspanya 15.145 MW kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesine sahip ülkelerdir.

2007 yılında yayınlanmış olan GWEC raporunda da belirtildiğine göre, Türkiye büyük bir rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Her ne kadar ülkedeki rüzgâr hızları orta şiddette (ortalama 5 – 6,5 m/sn) olsalar da (Çanakkale, Bandırma, Amasra, Hatay yöreleri yüksek şiddetli rüzgârlara sahiptir), ülke genelinde rüzgârlar süreklilik göstermektedir. Türkiye’de halen kurulu olan rüzgâr türbinlerinin çoğu diğer ülkelerin rüzgâr karakteristiklerine göre üretilmişlerdir ve bu nedenle kurulu oldukları yerlerde tam kapasite ile çalışmamaktadırlar.

Bu sorunun çözümü, ülkemizin rüzgâr koşullarına uygun rüzgâr türbinleri kullanılmasından geçmektedir ve Model Enerji bu konuyu öncelikle ele almıştır.

Kaynaklar: